You are here: Home Blog 有機餃子齊齊做@樂活士多
SMLTodays is:Thursday, 13 May 2021
有機餃子齊齊做@樂活士多 PDF Print E-mail
AddThis Social Bookmark Button

七月份冠軍廚師教烹飪, 齊齊做餃子。

二十多人在樂活士多內一起做餃子。

示範完畢, 一起實習。

最年輕的參加者。

做完餃子後, 大家一起品嚐成果。

 
© 2013 Catering.org.hk | 版權所有 不得轉載.